Cơ sở dữ liệu tiếp cận thị trường

Kỳ XX: Mua sắm của chính phủ trong FTA

Kỳ XXI: Thương mại và phát triển bền vững

Kỳ XXII: Chống độc quyền, sáp nhập, trợ cấp và doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước

Kỳ XXIII: Phòng vệ thương mại

Kỳ XXIV: Giải quyết tranh chấp trong EVFTA

Kỳ XXV: Những quy chuẩn về bảo hộ đầu tư

Kỳ XXVI: Giải quyết tranh chấp về đầu tư

Cơ sở dữ liệu tiếp cận thị trường là một chương trình do Ủy ban Châu Âu điều hành. Nó cung cấp thông tin miễn phí cho các công ty xuất khẩu hàng hóa từ EU về những điều kiện nhập khẩu ở thị trường của các nước thứ ba.

Thuế: Thuế hải quan và thuế nội địa đối với hàng nhập khẩu ở các nước cụ thể.

Thủ tục và giấy tờ: Thủ tục và tài liệu cần thiết khi kê khai hải quan tại nước đối tác.

Thống kê: Số liệu thương maị giữa EU và các nước ngoài EU.

Hàng rào thương mại: Những hàng rào chủ yếu ảnh hưởng đến xuất khẩu của bạn.

Vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm: Những biện pháp về an toàn thực phẩm / sức khỏe động vật/ thực vật .

Qui tắc xuất xứ: Những thỏa thuận ưu tiên và qui tắc xuất xứ .

Các dịch vụ dành cho SME: Các kênh hữu ích đối với các dịch vụ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tìm hiểu thêm về cơ sở dữ liệu tiếp cận thị trường tại đây

PV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *