Cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp

Lan Hạ

Văn phòng Đề án “Hộ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) của Bộ Khoa học và Công nghệ vừa thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm định kỳ đợt 2 thuộc

Trong đó có 5 nhiệm vụ chính bao gồm: Đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung.

Kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ startup tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài.

Tổ chức sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, địa phương, tổ chức chính trị, xã hội – nghệ nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cuối cùng là xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân mà mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020

Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong năm của tổ chức; được đề xuất các giải pháp trực tiếp đóng góp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

Đồng thời, còn được tham gia hệ sinh thái để tăng cường uy tín của tổ chức, đẩy mạnh truyền thông, gia tăng các liên kết với mạng lưới trong và ngoài nước. Kết nối chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực khởi nghiệp, công nghệ thuộc các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế.

Hồ sơ đăng ký gồm bản thuyết minh nhiệm vụ; dự toán kinh phí; bản giải trình, cam kết, biên bản thỏa thuận, giấy xác nhận và các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng điều kiện đối với tổ chức tham gia Đề án 844

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30/10 đến hết ngày 29/11/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *