Chương trình Việt Nam thức dậy
Nguồn: Internet

Chương trình Việt Nam thức dậy là một chương trình 5 năm ( 2018 – 2023 ) với tổng kinh phí 6,4 triệu EURO nhằm đóng góp vào công cuộc hội nhập của Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu thông qua sự cố gắng của nhà nước và tư nhân.

Nó sẽ giúp chính phủ Việt Nam gặt hái được những lợi ích từ những cam kết thương mại khu vực và song phương, tập trung vào việc thực hiện hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam.

Đó là một phần của chương trình Việt Nam thức dậy nhằm giúp Việt Nam hội nhập vào kinh tế khu vực và là bộ phận trung tâm số 1 của chương trình nhiều năm từ 2014-2020 dành cho Châu Á.

Mục đích tổng quát của chương trình này bao gồm việc phát triển kinh tế và giảm nghèo tại Việt Nam. Mục đích cụ thể của nó là tối đa hóa lợi ích của Việt Nam từ những thể chế thương mại ưu đãi mà trọng tâm là những hiệp định khu vực và hiệp định thương mại tự do EU- Việt Nam.

Những kết quả mong muốn là:

  1. Tăng cường sự tuân thủ những tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao sự an toàn của sản phẩm – thực phẩm nông nghiệp và thuận lợi hóa việc xuất khẩu đến EU.
  1. Xây dựng cơ sở hạ tầng có chất lượng quốc gia để tăng cường năng lực cạnh tranh và khắc phục những hàng rào kỹ thuật đối với thương mại.
  1. Những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao do Việt Nam xuất khẩu đến EU mà trọng tâm là quốc tế hóa các doanh nghiệp SME và hoạt động thương mại bền vững.
  1. Sử dụng tổng hợp hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư EU – Việt Nam thông qua những phương tiện trả lời nhanh chóng.

Việt Nam thức dậy là một chương trình thành công của EU-MUTRAP đã kết thúc vào tháng 1 năm 2018 và cung cấp sự trợ giúp về thương mại cho chính phủ Việt Nam được mọi người biết đến trong quá trình đàm phán về hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam.

PV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *