Chính sách tín dụng cho thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
Ảnh minh họa (Internet)

Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg về tín dụng cho thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động.

Quyết định dùng để cho vay phát triển thương mại ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc góp phần thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng trong cả nước.

Vùng khó khăn được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với thương nhân quy định tại Quyết định này bao gồm các xã, phường, thị trấn quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội
169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 84-024-36417182
Fax: 84-024-36417194
Website: vbsp.org.vn
Email: icd@vbsp.vn

Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Thương nhân là tổ chức kinh tế bao gồm: Doanh nghiêp nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Thương nhân là cá nhân bao gồm: thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế; thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Theo đó đối với thương nhân là cá nhân mức vốn cho vay tối đa là 30-100 triệu đồng. Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế mức vốn cho vay tối đa là 500 triệu đồng.

Theo Thanh Niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/ban-can-biet/chinh-sach-tin-dung-cho-thuong-nhan-hoat-dong-thuong-mai-tai-vung-kho-khan-1214276.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *