Cảnh báo về việc bảo vệ tên miền Việt Nam .VN

Trên cơ sở đề nghị nâng cao chất lượng sử dụng tên miền “.VN” với nhiều lựa chọn tiện ích của Nhà đăng ký, P.A Việt Nam đã triển khai chương trình “Locking domain” cho khách hàng đăng kỷ, sử dụng tên miền VN”.

Hãy kiểm tra tên miền đã được bảo vệ hay chưa?

Nhằm tăng cường, đảm bảo an toàn an ninh, xác thực thông tin và sự hoạt động tin cậy, ổn định của tên miền “.VN” trên môi trường mạng, nâng cao vị thế cạnh tranh với tên miền quốc tế, Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC đã phối hợp với nghiệp vụ P.A Việt Nam triển khai chương trình “Locking domain” cho khách hàng đăng ký, sử dụng tên miền “.VN” qua P.A Việt Nam kể từ ngày 15/02/2017.

Lợi ích tên miền “.VN”

“Locking Domain” là chương trình khóa tên miền Việt Nam “.VN” ở cấp độ Registry (đơn vị quản lý tên miền Quốc gia) để bảo vệ tên miền an toàn, tránh hiện tượng bị tấn công, đánh cắp chuyên sang nhà đăng ký khác (Registrar) hoặc can thiệp thay đổi thông số của tên miền Việt Nam như DNS.

Theo đó, các tên miền sau khi khóa sẽ được bảo vệ tuyệt đối, vì tên miền đã được trung tâm Tên Miền Quốc Gia dưới sự quản lý của Bộ Bưu Chính Viễn Thông (VNNIC) công nhận.

Cách kiểm tra

Sử dụng dịch vụ này, tên miền sẽ được “khóa” gắn với sự khẳng định chủ sở hữu nào đó bằng văn bản xác nhận do P.A Việt Nam thực hiện. Tên miền Quốc gia Việt Nam “.VN” đang sử dụng dịch vụ “Locking Domain” được nhận diện qua các “cờ trạng thái” serverUpdateProhibited, serverTransferProhibited, serverDeleteProhibited khi khách hàng tra cứu thông tin qua hệ thống tra cứu thông tin tên miền “.VN” được cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ Whois.vn hoặc hệ thống Whois VN của P.A Việt Nam.

Khi đó, dù đối tượng xấu có Password của mail chủ thể hoặc password của tài khoản quản trị tên miền thì cũng không thể thay đổi thông số của tên miền và thậm chí cũng không thể chuyển tên miền sang nơi khác để đánh cắp hay thực hiện ý đồ xấu.

Trước đó, Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC Việt Nam đã triển khai chương trình cho các chủ thể chính phủ sở hữu tên miền .GOV.VN. còn cấp tên miền .VN, đã được VNNIC giao lại cho P.A Việt Nam triển khai thực hiện. Chương trình này đặc biệt hữu ích cho các đối tượng chủ thể là ngân hàng, Thương mại điện tử và Doanh nghiệp có thương hiệu lớn đang sử dụng tên miền Việt Nam .VN. Trước khi tên miền của các hội viên gặp nguy hiểm.

VECOM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *