Cách lập kế hoạch ngân sách để bán hàng trên toàn cầu thông qua thương mại điện tử (Kỳ II)

Ngân Hà (Theo Digitalecommerce)

Cách lập kế hoạch ngân sách để bán hàng trên toàn cầu thông qua thương mại điện tử (Kỳ I)

Lập kế hoạch ngân sách là việc rất quan trọng để thực hiện một chiến lược thương mại điện tử toàn cầu thành công. Điểm khởi đầu tốt để xây dựng một doanh nghiệp xuyên biên giới là tạo ra một ngân sách riêng, và sau đó là ngân sách cho từng thị trường bạn dự định tham gia.

Nhiệm vụ mua lặp lại

Thu hút khách hàng mới ở các thị trường toàn cầu khác nhau rất quan trọng, nhưng điều quan trọng là phải suy nghĩ về vòng đời của khách hàng và làm thế nào có thể dẫn đến việc mua lặp lại.

Hãy nghĩ về giá trị vòng đời (LTV) của khách hàng quốc tế và cách để gia tăng yếu tố này là điều rất quan trọng đối với việc lập ngân sách. Cải thiện từng giai đoạn trong vòng đời của khách hàng là điều cốt lõi của việc tăng LTV.

Có một vài khía cạnh bổ sung cần xem xét. Thiết kế LTV ở các thị trường khác nhau sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được những gì họ có thể chi tiêu cho việc mua lại khách hàng ở mỗi thị trường.

Các thương hiệu và doanh nghiệp có thể tăng lượng khách hàng bằng cách tạo ra trải nghiệm khách hàng tuyệt vời để dẫn đến hành vi mua lặp lại và kết quả là sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho chi tiêu ngân sách của bạn.

Vẫn tập trung vào sự chuyển đổi chung, đặc biệt là khi tiếp cận khách hàng mới trên thị trường quốc tế, là điều cần thiết, nhưng chú ý đến trải nghiệm khách hàng từ đầu đến cuối lại tạo ra khách hàng trung thành. Ngân sách cho thị trường quốc tế phải luôn luôn đưa khách hàng và LTV trở lại.

Cân đối

Việc xem xét tất cả các yếu tố về chi phí liên quan đến thương mại điện tử xuyên biên giới và đánh giá các quốc gia chủ chốt khi tách rời các đơn hàng riêng biệt sẽ tạo ra một ngân sách quốc tế toàn diện.

Mỗi quốc gia có các chi phí liên quan khác nhau về logistic và thu hút khách hàng sẽ tạo ra các trường hợp kinh doanh khác nhau.

Ví dụ, tính toán tác động của thuế và thuế hải quan về mặt chi phí là rất quan trọng. Với giải pháp công nghệ phù hợp, một thương gia có thể xem xét các nghĩa vụ về thuế và thuế hải quan trước, sau đó lựa chọn để đưa vào hóa đơn của khách hàng khi thanh toán, bao gồm thuế trong giá hoặc yêu cầu họ trả tiền sau.

Trong một số trường hợp, các thương nhân có thể xem xét việc tính chi phí đó vào trong lợi nhuận của họ để giữ giá cạnh tranh. Việc đửa ra các quyết định kinh doanh này sẽ giúp tạo ra một ngân sách thực tế cho các thị trường mới.

Sự phức tạp trở thành một yếu tố khi lập ngân sách đối với tất cả các biến đổi liên quan đến thương mại điện tử xuyên biên giới. Chọn giải pháp phần mềm phù hợp có thể giúp tập trung vào tất cả các khía cạnh liên quan đến một hệ thống.

Bằng cách tận dụng các công cụ thế hệ tiếp theo như Flow Commerce, các doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hơn tất cả các chi phí liên quan đến bán hàng quốc tế, làm cho nó trở thành một nỗ lực có lợi nhuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *