Cách Amazon ngăn chặn hàng giả

PV

Logo của Amazon

Amazon đã ngăn chặn sáu triệu sản phẩm giả trên nền tảng của mình bán ở khắp nơi trên toàn cầu vào năm 2022.

Trong một tuyên bố, Amazon cho biết họ ngăn chặn việc nhập các mặt hàng giả thông qua quy trình xác minh người bán, bao gồm phỏng vấn trực tiếp những người bán tiềm năng thông qua các cuộc gọi video, cùng với khả năng phát hiện dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Công ty đã cấm hơn 800.000 nỗ lực tạo tài khoản bán hàng mới, giảm từ 2,5 triệu vào năm 2021.

Họ cũng tiếp tục cải thiện các công nghệ bảo vệ tự động của mình bằng cách hợp tác với các thương hiệu đã đăng ký với các Cơ quan đăng ký thương hiệu. Dữ liệu được cung cấp này làm giảm nhu cầu tìm kiếm và báo cáo vi phạm của các thương hiệu.

Amazon cũng buộc những kẻ làm hàng giả phải chịu trách nhiệm vào năm ngoái bằng cách kiện hoặc đề nghị điều tra hơn 1.300 cá nhân ở Mỹ, Anh, EU và Trung Quốc.

Amazon cũng hợp tác với Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ để xây dựng các chiến dịch nhằm giáo dục người tiêu dùng về cách mua sắm an toàn, tránh các sản phẩm giả và nguy cơ mua phải hàng giả.