Giao hàng thương mại điện tử toàn cầu sẽ thải ra lượng lớn khí thải

Duy Mạnh theo digitalcommerce

Theo khảo sát của DHL nhiều công ty nhỏ cam kết phát triển bền vững nhưng thực tế các đơn vị đầu tư rất ít hoặc không đầu tư gì cả

Phần lớn các công ty mà DHL khảo sát sẵn sàng đầu tư rất ít — hoặc không đầu tư gì cả — vào việc thực hiện thương mại điện tử bền vững.

Tính bền vững — hoặc các phương pháp hỗ trợ sức khỏe và sức sống của hệ sinh thái, con người và kinh tế — là ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhưng một cuộc khảo sát mới cho thấy nhiều doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đạt được sự bền vững. Trong khi đó, một báo cáo nghiên cứu khác cho thấy nếu không thay đổi, tác động môi trường đang diễn ra từ việc giao hàng thương mại điện tử chặng cuối sẽ có hại

Nhà cung cấp dịch vụ giao hàng và hậu cần DHL đã thực hiện một cuộc khảo sát với 2.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó phát hiện ra rằng 95% các công ty nói rằng tính bền vững là quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của họ.

Và gần một nửa (48%) tin rằng nó cực kỳ quan trọng. Nhưng khi được hỏi về thách thức lớn nhất để đạt được các mục tiêu bền vững, 42% cho biết đầu tư tổng thể là trở ngại chính. 11% cho biết họ không biết bắt đầu từ đâu.

DHL cho biết tính bền vững rất quan trọng đối với hầu hết mọi người được hỏi. Nhưng “gần một nửa (47%) sẵn sàng chỉ đầu tư 1%-3% ngân sách hoạt động của họ vào các hoạt động phát triển bền vững,” theo khảo sát của DHL. “Và 26% không sẵn sàng đầu tư bất cứ điều gì” vào việc thực hiện thương mại điện tử bền vững.

Nếu không thay đổi, tác động môi trường của số lượng giao hàng thương mại điện tử ngày càng tăng trên toàn cầu cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề về ô nhiễm không khí và sức khỏe con người.

Một báo cáo mới của Clean Mobility Collective và Stand.earth Research Group tuyên bố thương mại điện tử và lượng khí thải liên quan từ giao hàng chặng cuối sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân.

Báo cáo dự đoán khối lượng bưu kiện hàng năm trên toàn cầu có thể tăng từ hơn 315 tỷ bưu kiện vào năm 2022 lên tới 800 tỷ bưu kiện mỗi năm vào năm 2030.

Theo báo cáo, nếu không có bất kỳ thay đổi xanh nào đối với cách đóng gói và giao các bưu kiện này, thì việc giao hàng thương mại điện tử toàn cầu sẽ thải ra tới 160 megaton carbon dioxide mỗi năm vào năm 2030. Điều đó tương đương với lượng khí thải CO2 hàng năm của 44 nhà máy điện than.

Báo cáo cho biết: “Khoảng 1 tỷ cây xanh sẽ cần được trồng và được phép phát triển trong 10 năm để cô lập lượng khí thải trong một năm của hoạt động vận chuyển bưu kiện ở chặng cuối hiện tại”.