Bộ Tài chính đề xuất giảm 36 phí, lệ phí từ ngày 1.7

Bộ Tài chính vừa có công văn số 5594 lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 10 – 50% mức thu 36 khoản phí, lệ phí; dự kiến thời gian giảm bắt đầu từ 1.7 đến hết ngày 31.12.2023.

Trong đó có 21 khoản phí giảm tới 50% như lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC; lệ phí cấp CCCD; phí trong chăn nuôi…

Kể từ ngày 1.1.2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại biểu nêu trong thông tư thực hiện theo quy định tại các thông tư gốc và các thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Theo Thanh Niên