Bộ Công Thương ra chỉ thị giảm thiểu rác thải nhựa

Quỳnh Chi

Hà Nội và TP HCM thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nilon/ngày

Kiểm soát hạn chế chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Bộ Công Thương vừa ra chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành công thương

Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ước tính mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng từ 30-20 kg nhựa/năm, đồng thời là một trong bốn quốc gia tại châu Á (sau Trung Quốc, Indonesia và Phillipine) phát sinh chất thải nhựa nhiều nhất. Riêng 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nilon/ngày.

Số lượng bao bì nhựa và túi ni lông sử dụng ngày càng gia tăng ở Việt Nam dẫn đến lượng thải bỏ tăng dần theo từng năm trong khi tỷ lệ chất thải bao bì và túi nilon không được tái sử dụng, phải chôn lấp chiếm khoảng 5-8%, tương đương với khoảng 2,5 triệu tấn/năm

Theo Bộ Công Thương, lượng nhựa tiêu thụ bình quân toàn ngành Công Thương có xu hướng ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, trong khi các cơ sở tái chế và xử lý rác thải nhựa còn thiếu, công nghệ lạc hậu, phân loại rác tại nguồn chưa hiệu quả.

Thời gian qua, ngành Công Thương đã thực hiện nhiều biện pháp, thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu việc phát thải chất thải nhựa từ khâu sản xuất tới phân phối và tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo Bộ này “chất thải nhựa vẫn đang là thách thức rất lớn, cần tiếp tục có những hành động hết sức tích cực trong mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp và dân cư”.

Tháng 6 vừa qua, trong Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu “phấn đấu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị ở các đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần”

Một số siêu thị đã thay thế túi nilon bằng lá chuối gói thực phẩm

Để giảm thiếu phát thải rác thải nhựa, Bộ Công Thương chỉ thị các đơn vị trong ngành và liên quan phối hợp, nghiên cứu, thực hiện các biện pháp trong thời gian tới.

Trong đó, đơn vị trực thuộc bộ, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp ngành công thương phổ biến thông tin, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”, tiến tới nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Nghiên cứu, triển khai các sáng kiến giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải trong đơn vị

Đối với, cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quy định về quản lý chất thải rắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Công Thương, thống nhất và tăng cường quản lý nhà nước về xả thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường theo cam kết của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu về giải quyết rác thải nhựa.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm nhựa tái chế, lĩnh vực tái chế chất thải nhựa gắn với phát triển ngành công nghiệp môi trường

Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ thị đơn vị này phối hợp với Vụ Thị trường trong nước xây dựng văn bản quy định, hướng dẫn việc kiểm soát hạn chế chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm tự phân hủy trong tự nhiên, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, đồ nhựa dùng một lần

Cục Công nghiệp xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng phát triển ngành nhựa (chủng loại sản phẩm, năng lực, công nghệ sản xuất, đặc biệt là các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy); đề xuất định hướng, giải pháp phát triển ngành nhựa theo hương phát triển bền vững

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *