Bảo Minh hướng đến doanh thu nghìn tỷ trong năm 2019

Thanh Phong – Mỹ Huyền

Điểm tín dụng vững mạnh được xem là cơ sở cho mục tiêu kinh doanh của công ty này trong năm 2019.

Năm 2018, Công ty Bảo Minh có năm thứ 3 liên tiếp được tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế A.M Best công nhận năng lực tài chính ở mức B++ (Tốt). Điều này có nghĩa. Trong đó, Bảo Minh có thể bảo đảm khả năng tài chính để chi trả cho khách hàng trong trường hợp có rủi ro xảy ra.  

Đặc biệt, mỗi doanh nghiệp khi quyết định lựa chọn công ty bảo hiểm thực hiện việc bảo hiểm tài sản của mình đều quan tâm, bởi chẳng ai muốn tham gia bảo hiểm ở một công ty bảo hiểm có năng lực tài chính kém.

Mới đây, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã báo cáo, được tổ chức vào ngày 25/4, Bảo Minh cho biết, năm 2018, công ty này đã đạt doanh thu 4.269 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế là trên 162 tỷ đồng.

Theo đó, với kết quả kinh doanh này, Bảo Minh đều không đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đây là kết quả kinh doanh được cho là khá tích cực trong bối cảnh Bảo Minh đang nỗ lực tái cơ cấu, tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ, hạn chế các dịch vụ gây rủi ro cao, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo năng lực tài chính vững mạnh.

Theo ông Lê Văn Thành – Tổng giám đốc Bảo Minh, công ty luôn xác định không tăng trưởng cao bằng mọi giá, dẫn tới tăng trưởng nóng, mất kiểm soát về tỷ lệ bồi thường, mà tập trung nhiều vào hiệu quả, vào sự phát triển bền vững.

Năm 2019, Bảo Minh đã đặt mục tiêu duy trì là một trong top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, với mức doanh thu kế hoạch 4.577 tỷ đồng, tăng 7,18 % so với năm 2018 (4.269 tỷ đồng).

Cụ thể, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.847 tỷ đồng, tăng 8% so với 2018 (3.547 tỷ đồng); doanh thu nhận tái bảo hiểm 500 tỷ đồng, tăng 4% (năm 2018 là 480 tỷ đồng); doanh thu từ hoạt động tài chính 230 tỷ đồng…

Cùng với đó, Bảo Minh cũng đặt mục tiêu trong năm 2019 đạt 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế 185 tỷ đồng, tăng 14%; ROE ước đạt bình quân 8%…

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *