Bảo hiểm với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thanh Phong

Với nhu cầu tiết kiệm, đầu tư, sở hữu xe ôtô… dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm cá nhân, theo các chuyên gia và doanh nghiệp, triển vọng thị trường này là rất lớn.

Trong đó, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, nhất là lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ sẽ tăng trưởng trên 25%. Đặc biệt, về báo cáo khảo sát nghiên cứu mới đây đã chỉ rõ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới nhờ tầng lớp trung lưu mở rộng.

Song song đó, căng thẳng thương mại sẽ mang lại cơ hội cho bảo hiểm tài sản và bảo hiểm hàng hóa vì các công ty được dự báo có thể chuyển một phần các đơn hàng và nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Theo ông Huỳnh Quang Hải – Thứ trưởng Bộ Tài chính, trước những yêu cầu và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thị trường bảo hiểm và các doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh để thích ứng với những yêu cầu tiếp tục phát triển trong bối cảnh mới.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về bảo hiểm, tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, cùng xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực tài chính, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm bảo hiểm mới.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Quang Hải cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng với Bộ Tài chính phối hợp xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm mới.

Đặc biệt, chú trọng phân tích, đánh giá và đề xuất mô hình vốn trên cơ sở rủi ro, cách thức quản trị rủi ro nhằm phù hợp thông lệ quốc tế, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đáp ứng mô hình vốn và chuẩn mực kế toán, góp phần đưa thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *