Thứ Ba, 18/12/2018 | 22:29:37

Đ ại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội.

Đại hội đã thông qua Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III và bầu Ban Chấp hành mới gồm 23 Ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa III, Ông Nguyễn Thanh Hưng được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Sơ đồ tổ chức nhiệm kỳ III (2016-2020)

Ban Thường trực nhiệm kỳ III

Nguyen-Thanh-Hung-01

Ông Nguyễn Thanh Hưng – Chủ tịch

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch
Trưởng Văn phòng đại diện VECOM
tại Tp. Hồ Chí Minh

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
vietnam E-commerce Association (VECOM)

Ông Lê Hải Bình – Phó Chủ tịch
Chủ tịch, Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Mắt Bão

Ông Trần Trọng Tuyến – Tổng Thư ký
Chủ tịch, Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

Ông Trần Văn Trọng– Chánh Văn phòng
Giám đốc Công ty TNHH
Tư vấn và Đào tạo TMĐT (VEBIZ)

Các Ủy viên nhiệm kỳ III

Ông Nguyễn Thành Vạn An
Giám đốc
Công ty TNHH Hotdeal

Ông Phạm Gia Chi Bảo
Chủ tịch
Quỹ Hiểu về trái tim

Ông Lê Hải Bình
Giám đốc CNTT
Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (Vietjet Air)

Bà Đặng Tuyết Dung
Phó Tổng Giám đốc
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

Ông Nguyễn Tiến Dũng
PGS. TS, Hiệu trưởng
Đại học Kinh tế – Luật, Đại học QG TP.HCM

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng
Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ông Chu Quang Hào
Phó Tổng giám đốc
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)

Ông Nguyễn Đăng Hùng
Phó Giám đốc
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS)

Ông Nguyễn Văn Minh
Giám đốc
Công ty TNHH TeaMobi

Ông Bùi Trung Kiên
Phó Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Ông Nguyễn Bình Minh
Phó Trưởng khoa
Khoa Thương mại điện tử – Đại học Thương mại

Ông Đinh Hữu Thành
Giám đốc
Công Ty TNHH Vimobi

Ông Nguyễn Văn Thoan
PGS.TS, Giám đốc TT Thông tin và Khảo thí
Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử (Khoa QTKD)
Trường ĐH Ngoại thương

Trường ĐH Ngoại thươngÔng Trần Đình Toản
Phó Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Nam (OSB)

Ông Hà Anh Tuấn
Giám đốc
Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Vinalink

Ông Nguyễn Kỳ Minh
Giám đốc
Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử (ECOMVIET)
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Bộ Công Thương

Ông Lê Trung Việt
Phụ trách nội dung
Nguyên Tổng biên tập
Tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World VN

Bà Lê Hoàng Uyên Vy
Giám đốc Kinh doanh
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại tổng hợp VINCOMMERCE

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Trong thập kỷ 2001-2010 những hạ tầng công nghệ thiết yếu cho thương mại điện tử như công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là Internet, và môi trường pháp lý như luật dân sự, thương mại, sở hữu trí tuệ, giao dịch điện tử… đã tạo nền tảng vững chắc cho sự hình thành thương mại điện tử ở nước ta.

Dựa trên nền tảng đó, giai đoạn 5 năm 2011-2015 đã chứng kiến sự phát triển khá toàn diện và ổn định của thương mại điện tử. Trên cơ sở tổng kết các hoạt động đề ra trong Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II và xu hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn tới, Ban Chấp hành nhiệm kỳ II đề xuất Phương hướng hoạt động của Hiệp hội giai đoạn 2016-2020 và được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III thông qua như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

I. Tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật về thương mại điện tử

Theo Điều lệ của Hiệp hội, hoạt động tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật về thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội nhằm tạo ra môi trường vĩ mô thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của lĩnh vực này trên phạm vi cả nước.

Trong nhiệm kỳ III Hiệp hội tiếp tục chú trọng tới việc triển khai các hoạt động liên quan tới nhiệm vụ này.

1.Tư vấn, phản biện văn bản pháp luật liên quan tới thương mại điện tử

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử đòi hỏi cần có khung khổ pháp lý hỗ trợ các hoạt động kinh doanh trực tuyến, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời bảo vệ người tiêu dùng.

Hiệp hội cần chủ động theo dõi và có các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật liên quan tới các lĩnh vực sau:

– Thương mại điện tử trên nền tảng di động;

– Kinh doanh trên các mạng xã hội;

– Thương mại điện tử gắn với Internet vạn vật (Internet of Things);

– Các loại tiền điện tử;

– Quảng cáo trực tuyến;

– Bảo vệ thông tin cá nhân;

– Các vấn đề liên quan tới bảo vệ người tiêu dùng và cạnh tranh lành mạnh;

– Giải quyết tranh chấp, bao gồm giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới;

2. Thực thi pháp luật liên quan tới thương mại điện tử

Hiệp hội cần tích cực triển khai các hoạt động theo dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật liên quan tới thương mại điện tử của các doanh nghiệp hội viên.

Một mặt, hỗ trợ các hội viên tuân thủ các quy định pháp luật, tạo điều kiện để các hội viên hoạt động tích cực, hiệu quả hơn. Mặt khác, phát hiện các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội vi phạm pháp luật và đề xuất với các cơ quan chức năng có các biện pháp xử lý thỏa đáng, vừa bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, vừa đảm bảo sự thượng tôn pháp luật.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, số lượng vụ tranh chấp và vi phạm pháp luật có thể gia tăng nhanh chóng, đồng thời mức độ phức tạp và đa dạng ngày càng cao. Hiệp hội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, thanh tra công nghệ thông tin và truyền thông, thanh tra khoa học và công nghệ, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng cũng như các cơ quan trọng tài và bảo vệ pháp luật khác để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các bên tham gia thương mại điện tử.

II. Tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử

1. Trên các phương tiện truyền thông của VECOM

i) Trang thông tin điện tử của Hiệp hội vecom.vn

Trong nhiệm kỳ III website của Hiệp hội không chỉ dừng lại là một kênh quan trọng để phổ biến thông tin về hoạt động của Hiệp hội mà cần nâng cấp để cung cấp thông tin đa dạng về thương mại điện tử trong nước cũng như trên thế giới, bao gồm thông tin về chính sách, pháp luật, dự báo thị trường, xu hướng công nghệ, điển hình thành công…

Đồng thời Hiệp hội sẽ tiếp tục nâng cấp Bản tin điện tử với cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh mỗi tháng hai số tới đông đảo đối tượng quan tâm tới thương mại điện tử. Vận động để có ít nhất 5 đối tác hỗ trợ nguồn lực cho Bản tin này.

ii) Mạng xã hội

Mạng xã hội là một kênh trao đổi thông tin hiệu quả và xu hướng này còn tiếp diễn trong suốt nhiệm kỳ III. Hiệp hội phải khai thác tốt xu hướng này. Bên cạnh Facebook cố gắng triển khai cung cấp thông tin trên một số mạng xã hội khác.

iii) Tạp chí Thương gia và Thị trường

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng số lượng phát hành ấn phẩm in của Tạp chí còn thấp, Tạp chí điện tử mới ở giai đoạn đầu, nội dung liên quan tới thương mại điện tử còn khiêm tốn.

Trong nhiệm kỳ III Tạp chí cần nâng cao chất lượng và thực sự trở thành cơ quan ngôn luận của Hiệp hội.

2. Trên các phương tiện truyền thông khác

Hợp tác chặt chẽ với các phương tiện truyền thông để phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao lòng tin vào mua sắm trực tuyến, giới thiệu các mô hình và doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến hiệu quả, an toàn.

Các kênh truyền thông đại chúng như truyền hình, báo giấy, báo điện tử vẫn có tác động to lớn tới đông đảo các đối tượng trên phạm vi cả nước. Hiệp hội cần lập kế hoạch hợp tác hàng năm với một số đơn vị truyền thông lớn theo từng chủ đề cụ thể, chú trọng tới đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.

III. Đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử

1.Đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng

Hiệp hội sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ các trường đại học và cao đẳng đào tạo về thương mại điện tử. Để có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xử lý tranh chấp và vi phạm pháp luật liên quan tới thương mại điện tử trong trung hạn và dài hạn, Hiệp hội sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với một số trường như Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và các trường đại học luật hay có khoa luật kinh tế – thương mại.

Sự hợp tác bao gồm trao đổi về chương trình đào tạo, hỗ trợ sinh viên thực tập, giới thiệu giảng viên, tổ chức giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp thương mại điện tử để thực hiện tốt chủ trương gắn đào tạo với nhu cầu xã hội. Ngoài ra, Hiệp hội sẽ tổ chức các chương trình giao lưu giữa sinh viên với các doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực thương mại điện tử hay các chương trình khác nhằm động viên, lôi cuốn sinh viên say mê học tập và đam mê kinh doanh trong lĩnh vực này.

2.Hội thảo, tập huấn về thương mại điện tử

Trong nhiệm kỳ III, Hiệp hội sẽ chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương và các doanh nghiệp tổ chức hội thảo, tập huấn về thương mại điện tử.

Những cơ quan ưu tiên phối hợp là Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công Thương (Cục TMĐT) và các Vụ, Cục thuộc bộ này như Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường, Cục Xúc tiến thương mại. Hiệp hội cũng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức các hội thảo, tập huấn thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan.

Hiệp hội cũng chủ trì hoặc phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp như Hội Tin học, Hiệp hội Internet, Hiệp hội An toàn thông tin, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các hội thảo, tập huấn về các chủ đề các bên cùng quan tâm.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ở các địa phương ứng dụng hiệu quả thương mại điện tử, ngoài việc tổ chức tại những thành phố dẫn đầu về thương mại điện tử như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hiệp hội sẽ tăng cường phối hợp với các Sở Công Thương ở địa phương khác để tổ chức các lớp tập huấn.

Khi tổ chức hội thảo, tập huấn, Hiệp hội vừa khuyến khích vừa hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên tham gia thuyết trình, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ nhằm quảng bá tốt cho hình ảnh và sản phẩm của hội viên.

IV. Bảo vệ thông tin cá nhân

Bảo vệ thông tin cá nhân có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của giao dịch trực tuyến nói chung, bao gồm thương mại điện tử. Bảo vệ thông tin cá nhân đã được quy định trong hệ thống luật Việt Nam về giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử ban hành năm 2013 đã có nhiều điều khoản cụ thể quy định chi tiết về bảo vệ thông tin cá nhân.

Việc xây dựng lòng tin vào mua bán trực tuyến, bao gồm bảo vệ thông tin cá nhân, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển thương mại điện tử bền vững và là hoạt động dài hạn. Hiệp hội sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp hội viên triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

V. Phát triển thương mại điện tử trên nền tảng di động

Các dự báo cho thấy thương mại điện tử trên nền tảng di động (gọi tắt là thương mại di động) sẽ phát triển rất nhanh trong giai đoạn 2016-2020 và tạo ra cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng của người tiêu dùng. Trong khi các yếu tố về công nghệ và hạ tầng ở Việt Nam đã tương đối tốt để phát triển loại hình giao dịch này thì mức độ triển khai tại các doanh nghiệp chưa cao.

Hiệp hội sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng mạnh mẽ hình thức kinh doanh này, nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp có website tương thích với thiết bị di động, phát triển các ứng dụng di động, tiếp thị di động…

VI. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử cho thấy tới năm 2015 việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến như quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), quản trị hệ thống cung ứng (SCM), quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trong các doanh nghiệp còn rất thấp.

Nhằm phát triển thương mại điện tử một cách vững chắc trên cơ sở khai thác những thành tựu của điện toán đám mây, công nghệ di động và dữ liệu lớn, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh một số hoạt động để thúc đẩy doanh nghiệp triển khai các giải pháp này, tạo ra chuyển biến về chất trong triển khai thương mại điện tử tại mỗi doanh nghiệp.

VII. Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát và dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Trong giai đoạn 2011-2015 số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát tăng lên khá nhanh, tuy nhiên theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử dịch vụ chuyển phát chưa đáp ứng đà phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử. Trong giai đoạn 2016-2020 xu hướng thuê ngoài dịch vụ chuyển phát nói riêng và dịch vụ hoàn tất đơn hàng trên thế giới cũng như ở Việt Nam sẽ tăng nhanh.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ di động và dữ liệu lớn sẽ giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử và hoàn tất đơn hàng hợp tác lẫn nhau hiệu quả hơn, qua đó tăng sự thỏa mãn của khách hàng trực tuyến

Trong nhiệm kỳ III, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ chuyển phát cũng như thúc đẩy sự hình thành và phát triển dịch vụ hoàn tất đơn hàng trực tuyến (fulfillment services), chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển phát và hoàn tất đơn hàng có giải pháp công nghệ tiên tiến.

VIII. Chỉ số Thương mại điện tử

Chỉ số Thương mại điện tử (EBI – eBusiness Index), giúp cho mọi đối tượng có thể đánh giá nhanh chóng mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so sánh sự tiến bộ giữa các năm trên cả nước và theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ số.

Trong bối cảnh chưa có thống kê tin cậy về thương mại điện tử, bao gồm thống kê của từng tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, trong nhiệm kỳ II Hiệp hội đã xác định xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử hàng năm là một trong những nhiệm vụ ưu tiên cao.

Giai đoạn 2016- 2020 Hiệp hội tiếp tục coi xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử là hoạt động được ưu tiên hàng đầu. Song song với việc huy động nguồn lực từ các hội viên, Hiệp hội cần bám sát sự hỗ trợ từ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 và các Sở Công Thương, nâng cao chất lượng của Chỉ số qua từng năm.

IX. Ngày mua sắm trực tuyến

Tiếp tục phối hợp với Cục TMĐT và các tổ chức, doanh nghiệp triển khai Ngày mua sắm trực diễn ra vào thứ Sáu đầu tiên của tháng 12 hàng năm. Phấn đấu để tới năm 2020 sự kiện này thu hút được sự quan tâm thực chất của hàng triệu người tiêu dùng.

Trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử và các tổ chức liên quan nâng tầm Ngày mua sắm trực lên Ngày thương mại điện tử. Trong ngày này, bên cạnh sự sôi động của mua sắm trực tuyến sẽ diễn ra những hoạt động lớn khác như hội thảo quốc gia, triển lãm giới thiệu công nghệ, sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, chắp nối cơ hội kinh doanh giữa các doanh nghiệp, v.v…

X. Các hoạt động chuyên môn khác

1.Các xu hướng mới

Giai đoạn 2016 – 2020 thương mại điện tử liên quan tới các mạng xã hội, Internet vạn vật (IoT) và kinh tế chia sẻ (Economy on Demand) có xu hướng bùng nổ.

Hiệp hội cần nắm bắt các xu hướng kinh doanh này cũng như các xu hướng mới và triển khai các hoạt động phù hợp.

2. Các cuộc thi liên quan tới thương mại điện tử

Hiệp hội cần chủ trì tổ chức các cuộc thi gắn chặt với thương mại điện tử, chẳng hạn cuộc thi về tối ưu hóa tìm kiếm (SEO).

Mặt khác, Hiệp hội tiếp tục tham gia, phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác triển khai các cuộc thi liên quan tới công nghệ thông tin và truyền thông.

B. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

I. Hợp tác với các địa phương

Hiệp hội cần tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử địa phương nhằm phát triển thương mại điện tử đồng đều hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

II. Hợp tác với các đơn vị truyền thông

Tiếp tục hợp tác với các đơn vị truyền thông trong việc phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử. Có thể định hướng mỗi năm một chủ đề lớn trong hoạt động hợp tác với các cơ quan truyền thông.

III. Hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước và các hội nghề nghiệp

Hiệp hội không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ nếu không có sự giúp đỡ của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử là Cục TMĐT và nhiều đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ ngành khác.

Đồng thời, Hiệp hội cần duy trì quan hệ gắn bó với các hội nghề nghiệp, bao gồm các hội về công nghệ thông tin và truyền thông như Hội Tin học, Hiệp hội Internet, Hiệp hội An toàn thông tin, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT… cũng như các hội liên quan tới logistics, thanh toán…

IV. Hợp tác quốc tế

Thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng lớn mạnh. Mặt khác xu hướng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực thương mại điện tử trong nước tăng lên. Hiệp hội cần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt với các nước có quan hệ kinh tế thương mại lớn với nước ta và có nền thương mại điện tử tiên tiến.

C. HỘI VIÊN

I. Phát triển hội viên mới

Sức mạnh của Hiệp hội nằm ở các hội viên. Cần xác định rõ hoạt động phát triển hội viên mới không chỉ là nhiệm vụ của Ban Hội viên và Văn phòng Hiệp hội mà là nhiệm vụ của tất cả các ủy viên Ban Chấp hành cũng như của chính các hội viên.

Trong nhiệm kỳ III phải kết nạp được nhiều hội viên mới hơn nhiệm kỳ II từ 20% trở lên.

II. Hỗ trợ hội viên

Một lợi thế của Hiệp hội là lĩnh vực kinh doanh của các hội viên đa dạng và tỷ lệ thấp các hội viên cạnh tranh trực tiếp với nhau. Hiệp hội cần tổ chức giao lưu hội viên định kỳ mỗi quý một lần. Mỗi cuộc giao lưu hướng tới một chủ đề cụ thể, tạo cơ hội trao đổi, kết nối cơ hội kinh doanh giữa các hội viên với nhau cũng như với các doanh nghiệp, tổ chức liên quan.

Với vai trò đại diện cho hội viên Hiệp hội cần đứng ra hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong kinh doanh thương mại điện tử theo đề nghị của hội viên.

Ưu tiên mời các hội viên tham dự và trình bày, giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ tại các sự kiện, hội thảo do Hiệp hội chủ trì hoặc phối hợp tổ chức./.

© 2017 Bản quyền thuôc về tạp chí Thương Gia Thị Trường | Thiết kế bởi C.ty TNHH Công nghệ & Truyền thông Đông Bắc

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod