Bãi bỏ nội dung bất cập liên quan đến nhập khẩu phế liệu

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ký công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ Tướng chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Để khị thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất thay đổi phương  thức kiểm tra chất lượng phế liệu làm nguyên liệu theo định hướng: đơn vị giám định độc lập được Bộ Tài Nguyên và Môi trường chỉ định tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất và có sự tham gia của cơ quan hải quan trong quá trình kiểm tra, lấy mẫu.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hoàn thành trước 15/2/2019.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *