Apple công bố ngày phát hành iOS 16

PV

Điểm nổi bật của iOS 16 là các tính năng tùy chỉnh mới và các cách giao tiếp với người khác thuận tiện hơn. Màn hình khóa giờ đây có thể được cá nhân hóa với các tiện ích giúp bạn nhanh chóng xem thông tin như ngày, giờ, thời tiết và báo thức; hình ảnh và kiểu phông chữ tùy chỉnh.

Ngoài ra còn có một tính năng Hoạt động trực tiếp siêu hữu ích cho phép bạn theo dõi các hoạt động như đặt hàng thực phẩm trong thời gian thực từ Màn hình khóa.

Bạn cũng sẽ có thể thiết lập thư viện chia sẻ để giúp nhiều người chia sẻ hình ảnh tự động từ máy ảnh dễ dàng hơn nhưng tính năng Thư viện ảnh chia sẻ iCloud hiện vẫn bị dừng.

Một tính năng hữu ích khác của iOS 16 là khả năng chỉnh sửa tin nhắn đã gửi để bạn không phải thêm vô số dấu hoa thị hoặc giải thích ý bạn thực sự muốn nói và cũng có thể hủy bỏ tin nhắn gần đây. Bạn cũng sẽ có thể đánh dấu một tin nhắn là chưa đọc nếu bạn định quay lại xem nó sau.

Bạn cũng sẽ có thể cộng tác với mọi người về những thứ như ghi chú và thuyết trình thông qua tin nhắn và Apple cũng cho biết họ đã cải thiện tính năng tìm kiếm thư.

iOS 16 cũng sẽ giúp sao chép văn bản video và nâng chủ thể khỏi hình ảnh dễ dàng hơn. Bạn cũng sẽ dễ dàng chuyển đổi giữa giọng nói và chạm để nhập văn bản. Ứng dụng Sức khỏe hiện có tính năng Thuốc mới để giúp bạn quản lý thuốc.

Ngoài ra còn có tính năng Kiểm tra an toàn để giúp những người có mối quan hệ xấu thu hồi quyền truy cập mà họ đã cấp cho các đối tác lạm dụng.

Thay đổi gây xôn xao trên mạng nhất là việc trở về tỷ lệ phần trăm pin trên thanh trạng thái.

Chỉ iPhone 8 trở lên mới đủ điều kiện nhận bản cập nhật iOS 16. Bạn sẽ được thông báo khi nó có sẵn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *