44 công trình, dự án đạt Giải thưởng Sáng tạo năm 2019

Đinh Dương – Khải Trí

Đại diện nhóm tác giả nhận giải nhì lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Vừa qua, TP.HCM, đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sáng tạo năm 2019. Đến dự và trao giải có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Theo đó, 44 công trình và dự án được trao Giải thưởng Sáng tạo năm 2019 là các công trình, dự án thuộc 7 lĩnh vực, cụ thể:

Lĩnh vực Kinh tế – xã hội, Quốc phòng – an ninh có 9 công trình, giải pháp;

Lĩnh vực Văn hóa – nghệ thuật có 3 tác phẩm, sáng tác;

Lĩnh vực Cải cách hành chính có 5 công trình, giải pháp, dịch vụ mới;

Lĩnh vực Truyền thông có 4 sản phẩm;

Lĩnh vực Xã hội có 2 giải pháp, mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Lĩnh vực Khởi nghiệp sáng tạo có 5 công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp sáng tạo;

Lĩnh vực Khoa học cơ bản có 16 công trình nghiên cứu.

Được biết, đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức bình chọn giải thưởng này. Trong đó, các ngành, các cấp cần có các hình thức, phương pháp tổ chức, động viên khuyến khích, phong trào thi đua sáng tạo trong phạm vi địa phương, cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Từ đó nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội của thành phố.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá giải thưởng là hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương Bác của hệ thống chính trị, các ngành, các giới, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố thông qua các công trình nghiên cứu, đề tài, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh: “Việc trao giải thưởng nhằm tạo sự lan tỏa, khuyến khích và động viên tinh thần, sự lao động nghiêm túc của các tập thể, cá nhân, khẳng định năng lực sáng tạo, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo của thành phố”.