225 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018
Ảnh: Internet

Bộ Công Thương đã ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018, trên cơ sở đề xuất của 55 cơ quan, tổ chức xét chọn bao gồm các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, sở Công Thương tỉnh, thành phố.

Theo Quyết định số 2629/QĐ-BCT, ngày 26/8/1019, Bộ Công Thương đã xét chọn được 225 doanh nghiệp (tương đương với 235 lượt doanh nghiệp theo 25 ngành hàng).

Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường,…

Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Quyết định  và Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018 đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn) và trang thông tin điện tử của một số cơ quan hữu quan.

PV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *