Mở rộng sự hiện diện qua mạng xã hội

Tám trong số 10 người tiêu dùng trong khu vực Đông Nam Á sử dụng các nền tảng trực tuyến để khám phá các mặt hàng họ muốn mua.

Tiềm năng lớn xuất khẩu rau quả sang EU

EU nhập khẩu 35 tỷ Euro/năm rau quả toàn cầu. Nắm vững và thực hành sản xuất, chế biến các sản phẩm rau quả sẽ giúp rau, quả Việt Nam đạt giá trị cao.

Nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng ngày càng coi trọng tính minh bạch của thông tin sản phẩm thực phẩm khi họ đánh giá tác động đối với sức khỏe cá nhân.

Báo cáo mới đây của Amazon chỉ ra xuất khẩu thương mại điện tử từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng của Singapore đạt giá trị 1,4 tỷ đô la 

Theo một báo cáo, đại dich Covid -19 đã xóa khoảng 1,7 nghìn tỷ USD khỏi tổng sản phẩm quốc nội của các nền kinh tế lớn nhất châu Á vào năm 2020

Khảo sát
Cung cấp thông tin sâu rộng, chính xác đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan chính phủ cũng như đại chúng về thị trường TMĐT tại VN, các ngành hàng thương mại điện tử, cũng như hành vi người tiêu dùng trực tuyến.
Dự án được khởi động vào tháng 4 năm 2019. Báo cáo dự kiến được công bố vào tháng 9 năm 2019.