Xây dựng xã hội học tập từ cơ sở

Category: Xã hội tgo-1

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được triển khai trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học từ cấp trên đến cơ sở. Từ đó công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại các địa phương như được tiếp thêm sức mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực.

 

Đóng góp để giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn là một hoạt động thiết thực để xây dựng XHHT.
Đóng góp để giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn là một hoạt động thiết thực để xây dựng XHHT.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội Khuyến học Việt Nam đã có bước phát triển ổn định cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Hội đã trở thành một tổ chức quần chúng sâu rộng, được xây dựng và phát triển tại tất cả các tỉnh, thành, quận huyện, và lan tỏa tới 99% xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, cụm dân cư, bản làng, thôn xóm; với 14,7 triệu hội viên. Hội đã phát triển và sáng tạo nhiều phong trào, mô hình khuyến học, thiết chế giáo dục; khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân, từng gia đình, từng dòng họ, từng cụm dân cư tham gia học tập; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài của Hội được đông đảo các tầng lớp nhân dân hoan nghênh và tích cực tham gia, hưởng ứng.

Hội Khuyến học từ cấp tỉnh, thành đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban MTTQ, các tổ chức, đoàn thể chủ động tham mưu, tích cực vận động nhân dân, các nhà hảo tâm đóng góp nhân lực, vật lực, đầu tư trang thiết bị, tu bổ cảnh quan, môi trường giáo dục, đảm bảo yêu cầu sáng, xanh, sạch đẹp. Hầu hết các trường có cơ sở vật chất đảm bảo, gồm phòng học, bàn ghế, tường bao, các thiết bị điện nước sinh hoạt, trang thiết bị dạy học…cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học trong các nhà trường. Các cấp hội cũng đã phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt. Hội viên hội khuyến học là cựu giáo chức đã trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu là con, cháu mình, từ đó tăng số học sinh giỏi, hạn chế học sinh yếu kém, lưu ban, không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, số trường đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” không ngừng tăng.

Trên cơ sở đó, việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 tại các cơ sở hội được các cấp hội chú trọng và tăng cường, thông qua các hình thức đăng ký thực hiện mô hình: Gia đình học tập, công đồng học tập (cấp thôn, cấp xã), đơn vị học tập cơ sở. Song song với phong trào khuyến học, khuyến tài, phong trào xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài cũng được các cấp hội quan tâm và phát triển sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú.

Theo Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cần nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan và tiến hành triển khai một cách chủ động, sáng tạo, để đạt kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, Hội khuyến học tỉnh, Sở GD-ĐT thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do vậy, Hội Khuyến học Việt Nam cùng các cấp hội trong cả nước đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều thành tích khuyến học, khuyến tài, góp phần thực hiện các nghị quyết của Đảng về đổi mới giáo dục và xây dựng xã hội học tập.

Như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hiếu học là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, ẩn sâu trong cốt cách của mỗi người dân nước Việt. Dù còn nghèo khó nhưng mọi gia đình vẫn luôn cố gắng hy sinh, chắt chiu để chăm lo, giành cho con em mình cơ hội và điều kiện được học tập, với niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp… Hội Khuyến học đã chủ động, sáng tạo và thu hút đông đảo nhân dân tham gia xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cụm dân cư hiếu học; lấy xây dựng xã hội học tập từ cơ sở là một mục tiêu và nội dung hoạt động.

 Thuỳ Duyên – Đăng Kiều

loading...

Related Articles

Add Comment