Xây dựng NTM ở ĐBSCL: Khuyến nông góp phần tái cơ cấu nông nghiệp

Category: Trong nước tgo-1

Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, những năm qua Trung tâm Khuyến nông (KN)-Khuyến ngư của các tỉnh thành vùng ĐBSCL đã bám sát chiến lược của ngành và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Nhiều mô hình và các giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng được đưa vào khảo nghiệm, tuyển chọn và nhân rộng góp phần nâng cao đời sống nông dân, tạo diện mạo mới cho sản xuất nông nghiệp của nhiều địa phương trong việc phát triển và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Việc quy hoạch sản xuất có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng vùng sinh thái; phát triển nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, triển khai các mô hình sản xuất theo các tiêu chuẩn GAP, VietGAP, GlobalGAP, cánh đồng lớn, các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến việc đào tạo nhân lực cho ngành nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào những ngành nghề là thế mạnh của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu sản xuất trước mắt cũng như khả năng chuyển dịch cơ cấu lao động sẽ xảy ra trong quá trình tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp, phấn đấu vì nền nông nghiệp xanh, sạch và phát triển bền vững…

Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong vùng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, của tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

images1586085_BVL_a1

ĐBSCL gồm 13 tỉnh thành, chiếm 12% diện tích cả nước nhưng chiếm tới 27,2% diện tích đất nông nghiệp, có 3 vùng sinh thái mặn, ngọt, lợ, tiềm năng phát triển nông nghiệp là rất lớn. Là vùng nông nghiệp lớn nhất cả nước, vùng này có mức đóng góp 40,7% trong giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp; 53,4% sản lượng thóc, 70% sản lượng trái cây, 68,7% sản lượng thủy sản, 90% sản lượng gạo xuất khẩu và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước.

Sản xuất nông nghiệp vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết về môi trường, làm giảm đa dạng sinh học, suy thoái tài nguyên, chi phí sản xuất tăng, đe dọa tính bền vững của tăng trưởng, giảm khả năng cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, chất lượng và sự bền vững của tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng là vấn đề cần được cả hệ thống chính trị, mọi cấp, ngành quan tâm để tiếp tục phát triển có năng suất, chất lượng và hiệu quả bền vững.

Tiến sĩ Phan Huy Thông- Giám đốc Trung tâm KN Quốc gia cho rằng các chương trình KN thời gian qua phù hợp nhu cầu thực tế, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống người dân. Công tác KN cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay, hệ thống KN đổi mới cả về nội dung và phương pháp hoạt động. 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm đã phối hợp in gần 20.000 tờ gấp hướng dẫn sản xuất; tổ chức đào tạo giảng viên và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn tại nhiều địa phương…

Việc khai thác lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới, tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh, giá trị gia tăng cao, bảo đảm các tiêu chuẩn theo yêu cầu xuất khẩu, có khả năng tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bảo vệ và sử dụng linh hoạt, hiệu quả đất trồng lúa. Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn với hình thức đa dạng, phù hợp quy hoạch và điều kiện từng vùng, đặc điểm của từng sản phẩm.

 Hồ Sơn

Related Articles

Add Comment