Xây dựng mô hình HTX kiểu mới để phát huy hết thế mạnh

Category: Kinh tế tgo-1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu liên minh HTX cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp, dẫn dắt phong trào HTX thông qua 4 từ nói gọn là “Khuyến khích, Hỗ trợ, Học hỏi và Truyền bá”. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 250.000 tổ hợp tác; trong đó 5% tổ hợp tác phát triển thành hợp tác xã.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, hiện cả nước có 20.000 HTX cùng gần 15 vạn tổ hợp tác, 43 liên hiệp HTX hoạt động. Tổng cộng, cả nước có khoảng 30 triệu người tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong mô hình kinh tế tập thể HTX, tổ hợp tác và liên hiệp HTX, thuộc hầu hết các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng, môi trường, giáo dục, y tế…Đóng góp của khu vực HTX vào GDP đã tăng khá hơn so với năm trước, đạt 5,05% trong khi tỷ lệ vốn đầu tư chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng vốn đầu tư của nền kinh tế. Đặc biệt, đã xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa.

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chỉ đạo hội nghị
Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chỉ đạo hội nghị

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, cản trở sự phát triển của HTX phù hợp với cơ chế thị trường; hỗ trợ, nuôi dưỡng những mô hình thành công, kiên quyết không bao cấp cho sự yếu kém, thì cần đặc biệt chú ý đến mô hình HTX kiểu mới là phải do các HTX, các xã viên đưa ra từ thực tiễn hoạt động, chứ không phải do cơ quan quản lý phía trên tự đề ra.

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn với kinh tế thế giới, đòi hỏi phải thay đổi cách nghĩ, cách làm một cách toàn diện hơn nhằm khai thác lợi thế về xã hội và lợi thế về số đông của mô hình HTX. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, phát triển mô hình HTX kiểu mới với nhiệm vụ trung tâm là phải tạo ra lợi ích, nâng cao lợi nhuận, tăng thu nhập cho xã viên.

Hiện nay, nhiều hợp tác xã đã mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh dịch vụ tổng hợp; đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; mở rộng liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác để cung ứng vật tư, thực hiện các dịch vụ đầu vào cho thành viên.

Điển hình như hợp tác xã Bò sữa EverGrowth (Sóc Trăng) với trên 2.720 thành viên, doanh thu 154 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,5 tỷ đồng, thu nhập của xã viên 7 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigoncoop) với 82 siêu thị, gần 300 điểm bán lẻ trải khắp 40 tỉnh, thành phố trong cả nước, doanh thu năm 2015 đạt trên 1 tỷ USD, nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động trong chuỗi siêu thị mang nhãn hiệu Co.opmart.

Trước yêu cầu đổi mới hoạt động của mô hình HTX, trong thời gian tới phải có kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi các HTX đang hoạt động yếu kém sang mô hình HTX kiểu mới; tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, tuyên truyền để xã viên thông hiểu và tham gia chuyển đổi, xây dựng mô hình HTX kiểu mới; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ quản trị, điều hành HTX; thực hiện tốt vai trò cầu nối với cơ quan quản lý Nhà nước trong vận dụng chính sách hỗ trợ các đơn vị KTTT; tổ chức thực hiện liên kết với DN, nhà khoa học, ngân hàng cùng phối hợp xây dựng, phát triển các mô hình HTX kiểu mới.

Như vậy, việc phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 250.000 tổ hợp tác; trong đó 5% tổ hợp tác phát triển thành hợp tác xã. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ đại học đạt 40% và trình độ trung cấp đạt 50 – 55%. Thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động trong các hợp tác xã tăng gấp đôi so với năm 2015.

Thuỳ Duyên – Văn Nhạn

loading...

Related Articles

Add Comment