Vĩnh long : Tiếp tục thực hiện 13 dự án sự nghiệp nông nghiệp

Category: Kinh tế tgo-1

Tính đến nay, dự án sự nghiệp nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long đã nghiệm thu được 22/31 dự án, trong năm 2016, tỉnh tiếp tục thực hiện 13 dự án sự nghiệp chuyển tiếp. Theo kế hoạch, vốn được giao trong năm 2016 là 19,4 tỷ đồng, trong đó có 14,4 tỷ vốn các dự án chuyển tiếp, 5 tỷ vốn dự án mới.

Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang thực hiện các chương trình cụ thể như: Chương trình mục tiêu quốc gia với vốn được giao là 3.345 triệu đồng, thực hiện các mô hình như: Hỗ trợ đầu tư các mô hình phát triển sản xuất ở các xã nông thôn mới; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và thực hiện tuyên truyền, đào tạo và kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết chương trình xây dựng NTM.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Các công trình khởi công mới cũng đang được tiến hành, và đã hoàn thành 14 công trình với kinh phí thực hiện 6.765 triệu đồng. Chương trình phát triển nông thôn cũng đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 công trình. Trong đó, thực hiện cung cấp nước sạch cho dân nông thôn được 2.710.000 m3, lắp đặt mới 3.603 đồng hồ cho hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Song song đó, ngành NNPTNT cũng thường xuyên thực hiện việc quản lý nuôi trồng thủy sản. Hiện toàn tỉnh có 199 cơ sở  nuôi cá tra, gồm 23 công ty với diện tích 254,13 ha và 176 hộ gia đình với diện tích 189,82 ha. Diện tích nuôi cá tra 444 ha, trong đó, diện tích đang thả nuôi là 259,7 ha, theo ước tính sản lượng nuôi cá tra nuôi đạt 19.670 tấn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn nông sản, thực phẩm luôn được ngành quan tâm. Đã thực hiện cấp mới 31 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 31 cơ sở. Đồng thời, thực hiện xét cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận về vận chuyển động vật hoang dã, kinh doanh thuốc BVTV, thuốc thú y và lĩnh vực thủy sản. Kiểm dịch thú y trên đàn heo, gia cầm, thịt gia súc, trứng gia cầm và kiểm soát giết mổ…

Về phát triển kinh tế tập thể, vào thời điểm này toàn tỉnh có 23/ 31 HTX NN đang hoạt động, 1.618 tổ hợp tác với 69.447 thành viên tham gia. Số trang trại hiện có là 87 trang trại với loại hình trang trại là chăn nuôi, trồng trọt, tổng hợp và thủy sản.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là phát triển mô hình nuôi các loại thủy sản có giá trị cao với diện tích 29,2 ha, sản lượng ước đạt 158,4 tấn, thu từ các loại cá lóc, tôm càng xanh, thát lát + sặc rằn, baba, cá chép giòn….

Được biết, hiện nay tỉnh đang thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp theo đề án: “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững giai đoạn 2014- 2020”, với mũi nhọn đột phá là phát triển cây ăn trái đặc sản đã có thương hiệu của tỉnh, khai thác tiềm năng nuôi trồng thủy đặc sản nước ngọt, đa dạng hóa các đối tượng thủy sản, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại; thực hiện và mở rộng diện tích cánh đồng lớn trên lúa, rau, màu gắn với tiêu thụ. Thực hiện các có hiệu quả các dự án theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Về xây dựng nông thôn mới, tỉnh hiện đang triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tập trung có trọng điểm cho đầu tư thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Phấn đấu trong năm 2016 có thêm 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 26 xã.

Văn Mười

loading...

Related Articles

Add Comment