Việt Nam: Thêm hai di sản tư liệu quý được thế giới công nhận

Category: Văn hóa tgo-1

Hai di sản của Việt Nam gồm: “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” và “Mộc bản trường học Phúc Giang” vừa được công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Mộc bản trường học Phúc Giang có từ năm 1858.
Mộc bản trường học Phúc Giang có từ năm 1858.

Đây là 2 di sản tư liệu quý vừa được công nhận tại Hội nghị toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương (gọi tắt là MOWCAP) diễn ra trong 2 ngày 18-19/5 tại TP. Huế.

Tại Hội nghị lần nay, MOWCAP đã xem xét và bỏ phiếu cho 16 hồ sơ của 10 nước thành viên đệ trình công nhận Di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương; trong đó: Trung Quốc có 4 hồ sơ; Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia đều có 2 hồ sơ; các nước Uzbekistan, Nhật Bản, Singapore, Iran, Myanmar, Mông Cổ, mỗi nước có 1 hồ sơ.

Kết quả, cả 2 hồ sơ của Việt Nam đăng ký là “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” và “Mộc bản trường học Phúc Giang” ở Hà Tĩnh đều được vinh danh.

Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là di sản văn hóa thể hiện tư tưởng của các vị vua Nguyễn về lịch sử, độc lập dân tộc, văn hóa, quan niệm trị quốc, dân sinh. Theo nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là một nghệ thuật trang trí đặc biệt. Đây là nơi ra đời và lưu trữ tư liệu độc đáo và riêng có tại Cố đô Huế. Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là di sản quý giá, không thấy xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới; với sự phong phú đa dạng về nội dung, thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau: gỗ, đá, đồng, pháp lam, khảm sành sứ, sơn son thếp vàng…

Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế được các thành viên của MOWCAP đánh giá cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà UNESCO hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới. Di sản này đáp ứng đầy đủ những tiêu chí như: Độc đáo, duy nhất, mang ý nghĩa quốc tế, tính toàn vẹn, có kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị bền vững và khoa học.

Mộc bản trường học Phúc Giang cũng được đánh giá cao trên nhiều phương diện. Mộc bản trường học Phúc Giang có từ năm 1858, là di sản của dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu, được con cháu trong dòng họ lưu giữ cho đến bây giờ. Hiện, Mộc bản trường học Phúc Giang có tổng cộng 379 bản. Đây là khối mộc bản duy nhất về văn hóa, giáo dục của một dòng họ được lưu giữ ở Việt Nam.

B.Bùi

loading...

Related Articles

Add Comment