TPP bước đầu có hiệu lực với nước phê chuẩn

Category: Kinh tế tgo-1

Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới giữa 12 nền kinh tế ở hai bờ Thái Bình Dương gồm: Hoa Kỳ, Autralia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaixia, Mexico, New Zealand, Peru, Sinhgapo và Việt Nam. Sau hơn 5 năm, Hiệp định đã kết thúc đàm phán ngày 5/10/2015, được ký kết ngày 4/2/2016.  Khi nào TPP có hiệu lực?

Sáng 18/6 vừa qua, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội nghị “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và tác động đối với Việt Nam” tiếp tục diễn ra và nội dung xoay quanh Quy trình phê chuẩn Hiệp định TPP của Việt Nam. Chương trình do Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIG tổ chức).

77777777777

Ông Ngô Đức Mạnh, Tiến sĩ-Phó Chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại Quốc hội, thông tin:Sau quá trình đám phán liên tục, bền bỉ và kéo dài, Hiệp định TPP (được xem là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới) đã chính thức được ký tại New Zeland vào ngày 4-2-2016. Trong đó, TPP sẽ tự động có hiệu lực với nước phê chuẩn TPP đợt đầu. Với các nước còn lại (nước phê chuẩn và thông qua Hiệp định TPP sau thời điểm các nước phê chuẩn đợt đầu), TPP chỉ có hiệu lực với họ khi được các nước phê chuẩn đợt đầu đồng ý.

Theo quy định tại Hiệp định TPP, hiệp định sẽ có hiệu lực theo các bước sau:Bước một, TPP có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày tất cả các nước thành viên TPP thông báo cho New Zeland (nước đóng vai trò quan chiểu của hiệp định) về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ của mình.Bước hai: Nếu trong vòng 2 năm kể từ ngày TPP được ký kết, hiệp định chưa thể có hiệu lực theo cách thứ nhất nhưng có ít nhất 6 nước thành viên chiếm ít nhất 85% tổng GDP khu vực (tính theo báo cáo năm 2013, và phải bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản) thông báo đã hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ, thì hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn 2 năm đó.Bước ba: Nếu cả hai trường hợp trên không xảy ra thì hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ thời điểm 6 nước thành viên chiếm ít nhất 85% tổng GDP của khu vực thông báo hoàn tất thủ tục pháp lý nội bộ.

TPP sẽ có hiệu lực tự động với Việt Nam; nếu là đợt sau, Việt Nam sẽ có thể phải chờ ý kiến đồng ý của các nước TPP khác. Việc phải chờ ý kiến chấp thuận của các nước khác là nhiều rủi ro, bởi có thể các nước khác sẽ đòi hỏi thêm các nhượng bộ khác ngoài cam kết đã đưa ra trong đàm phán trước khi chấp nhận. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, Hội đồng Đối tác xuyên Thái Bình Dương (thành lập theo TPP, bao gồm đại diện các nước thành viên đã phê chuẩn TPP) sẽ quyết định xem hiệp định có hiệu lực với nước thông báo đó không.

Theo quy định tại Hiến pháp Việt Nam, Quốc hội có thẩm quyền “Phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về con ngươi, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội”.Vì lẽ đó, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các Hiệp hội doanh nghiệp cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền rà soát, vận động và thực hiện các bước để Việt Nam sớm phê chuẩn TPP và nằm trong nhóm các nước TPP có hiệu lực đợt đầu.

Hiệp định TPP liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (quyền tự do kinh doanh, quyền lao động, quyền có việc làm, quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, quyền được sống trong môi trường trong lành). Nếu TPP có hiệu lực với Việt Nam thì khi tính toán các phương án kinh doanh với các thị trường TPP, doanh nghiệp cần chú ý các cam kết của Việt Nam sẽ chỉ dành cho các đối tác TPP đã phê chuẩn Hiệp định, và ngược lại chỉ các cam kết của các đối tác TPP đã phê chuẩn Hiệp định mới có hiệu lực .

Sơn Hồ

Related Articles

Add Comment