TP.Hồ Chí Minh phấn đấu có 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020

Category: Doanh nghiệp tgo-1

TP.HCM phấn đấu có 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020, bằng một nửa số doanh nghiệp của cả nước.

Đây là mục tiêu được đưa ra tại cuộc “Gặp gỡ giữa Lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp” vừa qua.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ phải đẩy nhanh các giải pháp hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ 2.000 dự án khởi nghiệp, sáng tạo thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo, ươm tạo… Quy hoạch và thu hút đầu tư dự án khởi nghiệp, xây dựng hạ tầng cho hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chương trình đột phá về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 cũng được thành phố chú trọng đầu tư.

PV

Related Articles

Add Comment