Thủ tướng chỉ thị xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng

Category: Thời sự, Trong nước tgo-1

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị 29/CT-TTg về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.

Chỉ thị nêu rõ, hiện nay, tình trạng phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục thông báo danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho Bộ Công an, Công an các địa phương và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên cả nước tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương trong công tác thống kê, kiểm soát, xử lý đối với tất cả các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn. Tổ chức tập huấn cho các lực lượng liên quan về phương pháp tra cứu, kiểm soát, nhận biết phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.

Nhiều ô tô hết niên hạn sử dụng vẫn lưu thông ảnh hưởng đến an toàn giao thông. (Ảnh minh họa)
Nhiều ô tô hết niên hạn sử dụng vẫn lưu thông ảnh hưởng đến an toàn giao thông. (Ảnh minh họa)

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông; đồng thời rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát theo quy định đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng kiểm cung cấp. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp làm công tác tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh ứng khoa học công nghệ, đầu tư thiết bị nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông.

Tổng kiểm tra phương tiện hết niên hạn sử dụng

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổng kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; có phương án cụ thể xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cơ chế chính sách để người dân, doanh nghiệp chủ động thông báo, giao nộp các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng.

Đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông của địa phương, chú trọng khu vực ngoại thành, nông thôn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với chủ xe, lái xe điều khiển phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông.

Khuyến cáo người dân không mua phương tiện hết niên hạn sử dụng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công khai số lượng, biển kiểm soát xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tự nguyện giao nộp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định, biển kiểm soát phương tiện hết niên hạn sử dụng; thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời chủ động, phát hiện, thông báo tới cơ quan chức năng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; khuyến cáo doanh nghiệp, người dân không mua, bán, trao đổi các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng để tham gia giao thông.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xử lý tình trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gây tai nạn.

Thành lập Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Ban Quản lý) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã được thành lập theo Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 830/TTg ngày 7/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các Văn phòng đại diện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Nhân sự UBND tỉnh Tây Ninh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Biên.

Nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp.

Cụ thể, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Chỉ đạo Trung ương) và trực tiếp giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý, tổ chức thực hiện và điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương có nhiệm vụ chủ trì, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Chương trình), kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương; chủ trì, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình; tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới; theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trong phạm vi cả nước; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình.

Đồng thời, tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương trong việc đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế chính sách liên quan đến quản lý, điều hành Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện Chương trình.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; biên chế công chức của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương bố trí trong tổng biên chế công chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình; tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh;…

Về tổ chức Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng không quá 2 người, 1 Phó Chánh văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm. Tùy điều kiện thực tế, bố trí 1 Phó Chánh Văn phòng làm việc chuyên trách. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ nhiệm.

Một số công chức thuộc Chi cục Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan làm việc chuyên trách do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí trong tổng biên chế được giao; số lượng căn cứ vào đặc điểm của địa phương.

Văn phòng nông thôn mới huyện

Văn phòng nông thôn mới huyện do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế làm cơ quan thường trực, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện (Ban Chỉ đạo huyện) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tổ chức Văn phòng nông thôn mới huyện gồm Chánh Văn phòng và 1 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng do Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) kiêm nhiệm; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) bố trí một số công chức chuyên trách trong tổng biên chế được giao; các công chức cấp phòng của các phòng, ban liên quan cử đến, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí 1 công chức cấp xã chuyên trách về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo quy định (Khoản 4, Điều 18 của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã).

Công chức cấp xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện và tham mưu cho Ban Chỉ đạo xã về công tác nông thôn mới trên địa bàn; tổng hợp kết quả thực hiện vào hệ thống biểu mẫu theo quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu cấp trên.

Kiểm tra nội dung phản ánh của báo Nhân đạo và Đời sống

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh, kiến nghị của báo Nhân đạo và Đời sống.

Trước đó, báo Nhân đạo và Đời sống thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (trụ sở tại 68 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh ông Thái Đắc Toàn, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm Luật Thi đua khen thưởng nhưng việc xử lý của Tổng Công ty Điện lực miền Nam chưa phù hợp.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh, kiến nghị của báo Nhân đạo và Đời sống; đề xuất biện pháp giải quyết theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/1/2017.

Hỗ trợ gạo cho tỉnh Lào Cai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1921/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 72,63 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 và số 2 năm 2016.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, 2, và 3, Lào Cai đã gánh chịu thiệt hại nặng về người và tài sản. Theo thống kê có hơn 1.500 hộ dân có nhà ở bị hư hại do bão, lũ, trong đó có 119 hộ bị sạt lở đất phải di chuyển khẩn cấp đến nơi ở mới. Tổng diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại là trên 10.600 ha. Trong đó, có 598 ha lúa bị mất trắng, 39 ha rừng bị thiệt hại hoàn toàn, gần 11.000 con gia súc, gia cầm bị chết và lũ cuốn trôi; 265,7 ha diện tích nuôi thủy sản bị mất trắng; hàng trăm công trình xây dựng cơ bản bị lũ phá hủy, trong đó đáng chú ý là có 23 trường học và 36 công trình thủy lợi bị hư hại;… Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 600 tỷ đồng.

Huyện Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Phú Quý là huyện đảo cách đất liền khoảng 56 hải lý. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay huyện đảo đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Qua 5 năm, bằng các nguồn vốn của tỉnh, huyện, xã và cộng đồng dân cư, toàn huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thiết yếu để hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới như: giao thông, chợ, cơ sở vật chất thể thao, văn hóa, trường học…

Hệ thống cơ cấu kinh tế của huyện Phú Quý chuyển dịch mạnh theo hướng thương mại-dịch vụ; tăng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; quy mô, năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng lên; tổng doanh thu giai đoạn 2011 – 2015 ước đạt 1.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho hơn 400 lao động; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện lưới đạt 100%, điều này giúp người dân yên tâm gắn bó với đảo và đầu tư phát triển kinh tế.

Cũng từ khi thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện đảo được thay đổi theo hướng đô thị hóa. Đến nay, mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Phú Quý đã được cứng hóa mặt đường láng nhựa hoặc bê tông xi măng, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm huyện, đường trục xã, liên xã được thảm nhựa và bê tông hóa; tuyến đường biển Phú Quý – Phan Thiết đã được rút ngắn thời gian từ 6 giờ xuống còn 4 giờ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách….

Những kết quả đạt được sau 5 năm xây dựng nông thôn mới sẽ là động lực để huyện Phú Quý tiếp tục nâng cao các tiêu tiêu chí; phấn đấu đưa Phú Quý là huyện đảo có kinh tế phát triển năng động, thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế biển đảo của tỉnh.

Huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Hiệp đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên tinh thần “đồng lòng, đồng thuận, đồng hành và đồng tiến” trong quá trình thực hiện.

Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, với trên 70% hộ nông dân tham gia đổi mới phương thức canh tác, mở rộng diện tích cánh đồng lớn hàng năm trên 3.000ha; đặc biệt là xuất hiện những mô hình đa canh cho thu nhập từ 150 – 180 triệu đồng/ha, mô hình kinh tế trang trại thu nhập 700 – 800 triệu đồng/ha.

Đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa.

Trước tình hình xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015, việc thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa chậm và giá lúa gạo có xu hướng giảm, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam rà soát tình hình thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa, đề xuất giải pháp cụ thể, tích cực nhất để thu mua lúa gạo, tập trung ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 8/10/2016.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 9 năm 2016, lượng gạo xuất khẩu ước đạt 396.000 tấn với giá trị đạt 176 triệu USD. Như vậy, khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng ước đạt 3,76 triệu tấn, với 1,69 tỷ USD, giảm 16,4% về khối lượng và giảm 12,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 35,5% thị phần. Tiếp theo là Ghana và Indonesia với thị phần lần lượt là 11% và 9,4%. Bên cạnh các thị trường gia tăng nhập khẩu gạo Việt Nam như Ghana, Indonesia, Angola, các thị trường Philippines, Malaysia, Singapore, Bờ Biển Ngà, Trung Quốc lại giảm mạnh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nếu không có đột phá về thị trường, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2016 từ kế hoạch 6,5 triệu tấn sẽ giảm mạnh còn khoảng 5,7 triệu tấn theo đường chính ngạch.

Xử lý tình trạng nhiễm độc chì tại xã Chỉ Đạo (Hưng Yên)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về kế hoạch tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường và nhiễm độc chì của người dân xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra đánh giá mức độ ô nhiễm cụ thể tại xã Chỉ Đạo, có phương án xử lý khắc phục bảo đảm điều kiện sống an toàn cho nhân dân.

Đồng thời tiến hành rà soát, xây dựng cơ chế chính sách xử lý tổng thể vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

P.V

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment