Thành phố Cần Thơ: Hướng tới quy hoạch xanh, bền vững

Category: Thời sự tgo-1

 Với vị trí và vai trò là trung tâm của vùng ĐBSCL, vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia, trong những năm qua Thành phố Cần Thơ đã và đang có những bước tiến mạnh mẽ về xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng đến mô hình phát triển bền vững. Trong đó công tác quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của thành phố.

Trong thời kỳ phát triển và hội nhập (giai đoạn 2004 – 2015), sau khi Cần Thơ trở thành thành phố loại I trực thuộc Trung ương, diện mạo cả nội và ngoại thành đã có những thay đổi đáng kể. Bên cạnh việc cải tạo nâng cấp, chỉnh trang đô thị thì nhiều khu đô thị mới, khu tái định cư, khu thương mại, dịch vụ ở các quận, huyện như Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy đã được đầu tư theo hướng hiện đại. Những công trình hạ tầng cấp vùng đã tạo sự kết nối nội vùng và quốc tế, tạo tiền đề quan trọng tăng cường hoạt động đối ngoại, mối quan hệ tác động qua lại giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong vùng ngày càng phát triển.

cau tai ben ninh kieu - bài Quy hoạch xanh

Bộ mặt đô thị ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại: sáng – xanh – sạch – đẹp, Cần Thơ luôn phấn đấu để xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ nguồn sông Mê Kông, là điểm đến hấp dẫn đối với người dân, nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước. Chất lượng sống của người dân ngày càng được cải thiện đáng kể.

Tất cả các mục tiêu phát triển hiện nay đều được thành phố đặt trên quan điểm phát triển bền vững. Vấn đề này càng mang ý nghĩa quan trọng hơn nữa trong bối cảnh thế giới, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đối mặt với các thách thức mang tính toàn cầu. Đảm bảo sự cân bằng hữu cơ, phát triển hài hòa giữa các yếu tố kinh tế, môi trường, và an sinh xã hội của đô thị.

Để có thể đạt được các thành tựu trên thành phố luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, tập trung công tác quy hoạch để từng bước xây dựng cơ sở khoa học và pháp lý cho quá trình đầu tư phát triển đô thị theo đúng quy hoạch và có kế hoạch.

Kể từ năm 2013, Cần Thơ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch lớn của thành phố.UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện tiến hành rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, các quy hoạch tổng thể phát triển  kinh tế – xã hội của quận, huyện, đảm bảo tính thống nhất giữa các cấp quy hoạch và sự đồng bộ, phát triển trong mối liên kết giữa các địa phương trong vùng ĐBSCL và giữa các quận, huyện của thành phố. Trong đó, công tác quy hoạch xây dựng được chú trọng đặc biệt và đóng vai trò cụ thể hóa các định hướng, nghiên cứu theo đúng chủ trương của thành phố.

Quy hoạch xây dựng trở thành công cụ quan trọng trong quản lý và điều hành thực hiện đầu tư phát triển đô thị. Thông qua công tác quy hoạch sẽ giúp nhà đầu tư, người dân có định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong dài hạn; nhà quản lý hoạch định kế hoạch và chương trình hành động theo mục đích đã định.

cong vienluu huu phuoc  - bài Quy hoạch xanhCông viên Lưu Hữu Phước

Thành phố từng bước vạch rõ bức tranh chung về đầu tư và phát triển ở từng cấp độ và giai đoạn (5 năm, 15 năm và tầm nhìn đến năm 2050). Thông qua quy hoạch để xác định trách nhiệm chuẩn bị đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp với xu thế và nhu cầu phát triển, đáp ứng đòi hỏi của phát triển dân cư, sản xuất và giao thông. Trong năm 2014 và 2015, thành phố tiếp tục tiến thêm một bước trong xây dựng công cụ quy hoạch. Đó chính là chuẩn bị cho các quy hoạch phân khu tại các quận nội thành, quy hoạch chung thị trấn song song với quá trình hoàn thành Chương trình phát triển đô thị. Đây là một giải pháp để cụ thể hóa các định hướng quy hoạch chung bằng các cơ sở khoa học để từng bước đầu tư hệ thống hạ tầng –  khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Hơn nữa, lãnh đạo thành phố cũng muốn giải quyết thấu đáo những vướng mắc, hạn chế của công tác quy hoạch trong các giai đoạn trước làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của nhân dân về công tác quy hoạch.

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn nhiều trăn trở để thực sự cân bằng giữa nhu cầu vận động phát triển chung của thành phố với nhu cầu hiện tại của từng cá nhân, nhóm dân cư trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Nổi bật trong đó là các vấn đề: công tác đầu tư phát triển đô thị (cơ chế phối hợp thực hiện, nhu cầu vốn cho các kỳ kế hoạch, quy hoạch thường không đáp ứng kịp so với nhu cầu về đảm bảo hạ tầng trong phát triển đô thị); sự hài lòng của cư dân đối với công tác quản lý đô thị (quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị, sử dụng đất đai, môi trường do công tác giám sát, kiểm tra chưa kịp thời, chưa đồng bộ các biện pháp chế tài và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhận thức về xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch, sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên đất và nguồn nước, về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của các cấp, các ngành và nhân dân chưa thật sự đầy đủ); Cơ chế hợp tác vùng chưa phát huy hiệu quả và càng thể hiện sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay (hạn chế này dẫn đến làm chậm quá trình phát triển đô thị trung tâm vùng và tăng áp lực hạ tầng cho các đô thị lân cận).

Để làm tốt mục tiêu trên thì những giải pháp cơ bản đã và đang được thành phố chú trọng thực hiện. Thứ nhất, mở rộng hợp tác và trao đổi nghiên cứu. Kịp thời cập nhật thành tựu khoa học kỹ thuật, kết quả nghiên cứu, lý thuyết mới và các bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng quy hoạch, có tầm nhìn và phù hợp với điều kiện địa phương. Thứ hai, thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng thành phố (lập quy hoạch, quản lý, đầu tư phát triển). Đưa công tác dự báo vào cuộc sống, phản ảnh nhu cầu cuộc sống vào quy hoạch và quản lý; Tăng cường hiệu lực của quy hoạch thông qua sự đồng thuận của cộng đồng về các giá trị chung. Thứ ba, tôn trọng kế hoạch và sự linh hoạt trong quản lý điều hành. Tập trung huy động các nguồn lực để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và kiến thiết đô thị.

 Trong bối cảnh thế giới, trong nước và địa phương cùng có nhiều vấn đề chung và đặc thù cần giải quyết (toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, đô thị hóa và đặc trưng sông nước), thành phố Cần Thơ luôn luôn coi trọng vai trò của công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch. Thông qua nghiên cứu quy hoạch để xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm để bảo đảm sự thống nhất, gắn kết mục tiêu phát triển trong cùng một thời kỳ, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân, phát triển đô thị bền vững một cách khoa học, tổng thể và toàn diện.

Nguyễn Tấn Dược

Related Articles

Add Comment