Tây Ninh: Nhiều khó khăn trong phát hiện, xử lý tham nhũng

Category: Thời sự, Trong nước tgo-1

Ngày 20-9, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phóng chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đến làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác phát hiện, kiểm tra, giám sát xử lý các vụ tham nhũng, sai phạm kinh tế.

phan-dinh-trac-1Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị

Thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương trong lĩnh vực này, Tỉnh ủy Tây Ninh đưa nội dung phòng, chống tham nhũng và công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Theo đó, Tỉnh ủy đã kiểm tra đối với 130 cấp ủy, tổ chức Đảng và 27 đảng viên; giám sát chuyên đề  đối với 92 cấp ủy, tổ chức Đảng và 23 đảng viên khác về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực. Kết quả, từ năm 2011 đến nay, qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng phát hiện và đề nghị thu hồi gần 900 triệu đồng, kỷ luật 12 đảng viên tham nhũng, sai phạm về kinh tế.

phan-dinh-trac-2

Ngoài ra, thông qua các công tác khác, các đơn vị cũng xử lý, thu hồi nhiều tài sản khác nhau. Đơn cử như qua kiểm toán thu hồi hơn 370 triệu đồng (các năm 2011, 2013, 2014, năm 2012 không kiểm toán); qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thanh tra 469/508 cuộc, kiến nghị xử lý hành chính 71 tập thể, 71 cá nhân và 78 kiến nghị chấn chỉnh;…

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Minh Tân, bên cạnh những vấn đề đã giải quyết, Tỉnh ủy Tây Ninh cũng tự nhận thấy là số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tự phát hiện trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn ít, nhất là những vụ liên quan đến quản lý ngân sách, vốn và tài sản nhà nước; quá trình xử lý một số vụ còn kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu là do người đứng đầu cấp ủy một số nơi chưa kiên quyết, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; việc công khai minh bạch trong quản lý tài chính nhiều nơi còn hình thức và cả những khó khăn gặp phải từ luật, từ quy định trong xét xử, thi hành án.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do sự quan tâm chưa đúng mức của người đứng đầu, hiệu quả giám sát, kiểm tra chưa cao, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cơ quan chưa chặt chẽ.

Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá, Tây Ninh đã triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm và chỉ ra nguyên nhân của những vướng mắc đề triển khai các giải pháp trong thời gian tới.

Dịp này, Tỉnh uỷ Tây Ninh cũng kiến nghị với đoàn một số vấn đề như: Tây Ninh là tỉnh biên giới nên để bảo đảm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng liên quan đến yếu tố nước ngoài có hành vi phạm pháp trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, kiến nghị Chính phủ sửa đổi điểm b, Điều 16 Hiệp định về Quy chế biên giới giữa Việt Nam – Campuchia được Chính phủ hai nước ký kết năm 1983.

 Quang Quý

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment