Tạp chí Thương gia và Thị trường Thông báo

Category: Thương mại điện tử tgo-1

Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Tạp chí đã phối hợp với các bên liên quan để triển khai thực hiện chương trình “Thương mại điện tử Việt Nam: Tầm nhìn mới – Cơ hội mới”.

Mục đích của chương trình là tạo sự kiện gặp gỡ dành cho các nhà quản lý, nghiên cứu, đào tạo, các doanh nhân, doanh nghiệp. Đồng thời đây cũng là diễn đàn mở tiếp nhận ý kiến, kiến nghị về quản lý, hoạt động TMĐT là trao đổi về kinh nghiệm xây dựng và chiếm lĩnh thị trường; thảo luận về các ưu thế, thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp TMĐT ở Việt Nam.

Chương trình cũng nhằm tổ chức vinh danh các điển hình tiêu biểu là các nhân tố đại diện, nòng cốt cùng với thành tích trong sự nghiệp riêng đã đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng TMĐT Việt Nam ngày càng thành công, hướng tới phát triển bền vững mang tầm vóc khu vực và quốc tế .

Tuy nhiên, trong quá trình triền khai do tác động từ nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nên chương trình đã gián đoạn, vì thế có nhiều ý kiến thắc mắc đã được gửi về Ban tổ chức.

Vậy, nay chúng tôi xin Thông báo tới Quý đơn vị biết, Chương trình “Thương mại điện tử Việt Nam: Tầm nhìn mới – Cơ hội mới” đã tạm dừng và sẽ không tiếp tục triển khai.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng hệ:

Tạp chí Thương gia và Thị trường

Địa chỉ: Tầng 36, phòng 3606, tòa nhà HH3B, Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:   (04) 39 71 42 11 – (04) 66 50 55 50

Mobile: 0902155058

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment