vì sức khỏe cộng đồng

Thạc sỹ đông y Bùi Quốc Mẫn: Người giữ lửa và làm hưng thịnh nghề y truyền thống
Sức khỏe 382 0
382 0

Thạc sỹ đông y Bùi Quốc Mẫn: Người giữ lửa và làm hưng thịnh nghề y truyền thống

Trong cuốn Hồi ký cùng tên dành tặng Thạc sỹ đông y Bùi Quốc Mẫn, Giáo sư Trần Văn Khê đã nói: “Đông y sĩ Quốc Mẫn một danh y. Lấy “Từ mẫu” để nói rõ lòng ngưỡng mộ của tôi đối với một người không chỉ quán thông y học mà còn là một “nghệ sỹ” có biệt tài”.

Tagged: , ,