uống rượi

“Tôi rất đau vì phải chủ trì việc phạt Hoa hậu Kỳ Duyên”
Giải trí 50 0
50 0

“Tôi rất đau vì phải chủ trì việc phạt Hoa hậu Kỳ Duyên”

Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã chia sẻ những cảm xúc của riêng ông sau khi quyết định xử phạt Hoa hậu Kỳ Duyên được đưa ra.…

Tagged: , , , , , , , , , , ,