Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thực hiện các công trình khẩn cấp của Tcty Đường sắt Việt Nam
Doanh nghiệp 8 0
8 0

Thực hiện các công trình khẩn cấp của Tcty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện các công trình khẩn cấp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Về việc thanh…

Tagged: , , , , , , , , , ,