tinh thần không nợ đọng văn bản

Chính phủ: Hoàn thiện văn bản hướng dẫn luật trên tinh thần không “nợ đọng”!
Thời sự 33 0
33 0

Chính phủ: Hoàn thiện văn bản hướng dẫn luật trên tinh thần không “nợ đọng”!

Tổng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã được giải ngân lũy kế đến tháng 5 năm 2016 đạt khoảng 71% tổng vốn ODA ký kết. Hiện còn khoảng 22 tỷ USD đã ký kết đang trong quá trình thực hiện trong đó có 2,15 tỷ USD phải giải ngân trước năm 2016, còn lại là những dự án đã có kế hoạch giải ngân theo lộ trình đến năm 2020 và nhiều dự án sau năm 2020…

Tagged: , ,