Tin tức

“Đến năm 2018 phải kết nối được ít nhất 80% tổng số các thủ tục hành chính”
Chính trị 4 0
4 0

“Đến năm 2018 phải kết nối được ít nhất 80% tổng số các thủ tục hành chính”

Đó là nội dung được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và…

Tagged: , , , , , , , , , ,
APEC 2017 sẽ tập trung vào những lĩnh vực mang lại lợi ích cho người dân và DN
Thời sự 1 0
1 0

APEC 2017 sẽ tập trung vào những lĩnh vực mang lại lợi ích cho người dân và DN

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được tại Peru và trong những năm trước để tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực chung, nhất là thực hiện…

Tagged: , , , , , , , , ,