tiền lương

Tăng lương năm 2016: Sẽ tính tiền lương tối thiểu theo giờ?
Thời sự 32 0
32 0

Tăng lương năm 2016: Sẽ tính tiền lương tối thiểu theo giờ?

Tiền lương tối thiểu theo giờ sẽ giúp tăng năng suất lao động và phản ánh đúng bản chất của tiền lương trong nền kinh tế thị trường. Hiện vấn đề này đang được các bên liên quan trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia đang có các bước chuẩn bị cho phiên họp sắp tới.

Tagged: , , , ,