thương mại và đầu tư

Thủ tướng tiếp Công tước xứ Cambridge, Hoàng tử Anh William
Chính trị 3 0
3 0

Thủ tướng tiếp Công tước xứ Cambridge, Hoàng tử Anh William

Tại buổi tiếp Công tước xứ Cambridge, Bá tước xứ Strathearn (Scotland), Nam tước xứ Carrickfergus (Bắc Ireland), Hoàng tử Anh William Arthur Philip Louis chiều 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân…

Tagged: , , , , ,