Thương hiệu quốc gia

Bộ Công thương lý giải việc Tân Hiệp Phát đạt Thương hiệu quốc gia
Doanh nghiệp 11 0
11 0

Bộ Công thương lý giải việc Tân Hiệp Phát đạt Thương hiệu quốc gia

Trong 88 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia “Vietnam value” 2016 vừa được Bộ Công Thương công bố, cùng với hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi khác như: Việt…

Tagged: , , , , , , , , , ,