Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

“Bộ Công Thương cam kết tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển”
Doanh nghiệp 3 0
3 0

“Bộ Công Thương cam kết tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển”

“Bộ Công Thương kiên quyết xoá bỏ rào cản cho doanh nghiệp, đây không phải lời hứa mà là cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Bộ Công Thương nhằm…

Tagged: , , , ,