Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thí điểm liên kết phát triển KTXH vùng ĐBSCL
Chính sách 3 0
3 0

Triển khai thí điểm liên kết phát triển KTXH vùng ĐBSCL

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg ngày 6/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết…

Tagged: , , , , , ,