thị trường Trung Quốc

Cần quan tâm tốt tới một thị trường lớn ngay “sát vách”
Thị trường 10 0
10 0

Cần quan tâm tốt tới một thị trường lớn ngay “sát vách”

Theo ưu đãi thuế quan trong Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc – Asean (CAFTA), Trung Quốc cam kết xoá bỏ thuế quan đối với 95%…

Tagged: , , , , , ,