thị trường bán lẻ

Khốc liệt thị trường bán lẻ
Thị trường 6 0
6 0

Khốc liệt thị trường bán lẻ

Hàng loạt nhà bán lẻ lớn đến từ Nhật, Hàn, Thái, Pháp đã có mặt tại VN, nhưng thị trường bán lẻ Việt có thực sự ‘dễ ăn’ như những…

Tagged: , , , , , , , , , , ,