Thể chế

Thủ tướng: Thể chế là khâu đột phá quan trọng
Thời sự 51 0
51 0

Thủ tướng: Thể chế là khâu đột phá quan trọng

Thủ tướng chỉ rõ, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, người dân và doanh nghiệp đọc là hiểu ngay, đơn giản hóa tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, theo tinh thần hậu kiểm là chính, tăng cường giao dịch qua môi trường mạng để tạo thuận lợi cho phát triển, chống tiêu cực, nhũng nhiễu.

Tagged: , , , ,