Quảng Nam

“Làm du lịch sẽ không có phố đèn đỏ, không làm casino tràn lan”
Du lịch 29 0
29 0

“Làm du lịch sẽ không có phố đèn đỏ, không làm casino tràn lan”

“Ngành du lịch cần đóng góp từ 10-20% vào GDP và có ít nhất 20 tỷ USD xuất khẩu tại chỗ. Tuy nhiên, phát triển du lịch sẽ không có…

Tagged: , , , , , , , , , , , ,