Phương Nam linh tự

Nam Phương linh từ-Đồng Tháp: Công trình tri ân những tiền nhân mở cõi
Văn hóa 455 0
455 0

Nam Phương linh từ-Đồng Tháp: Công trình tri ân những tiền nhân mở cõi

Ấn tượng nhất về quần thể khi du khách đặt chân đến nơi đây không phải là kiến trúc với những phù điêu, câu đối, hoành phi, điển tích… được chạm nổi hoặc chạm lọng (thủng) tinh xảo mà là nội dung bên trong. Trước tượng đồng của 21 danh nhân có công khai mở đất phương Nam, du khách sẽ cảm nhận lịch sử 200 năm mở cõi của nhà Nguyễn.

Tagged: , ,