Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

PTT Phạm Bình Minh: Yêu cầu báo cáo về dự án xử lý nước thải Cần Thơ
Môi trường 5 0
5 0

PTT Phạm Bình Minh: Yêu cầu báo cáo về dự án xử lý nước thải Cần Thơ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu UBND thành phố Cần Thơ báo cáo, làm rõ về Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ” và…

Tagged: , , , , , , , ,