phát triển bền vững

PTT Vũ Đức Đam: Tạo thuận lợi cho các DN sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực
Doanh nghiệp 7 0
7 0

PTT Vũ Đức Đam: Tạo thuận lợi cho các DN sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực

“Phát triển bền vững là làm sao đáp ứng nhu cầu ngày hôm nay, nhưng không được ảnh hưởng xấu đến việc đáp ứng nhu cầu của ngày mai. Để làm…

Tagged: , , , , ,