nhà nghiên cứu

Cần Thơ: “Doanh nghiệp phải đóng vai trò “nhạc trưởng”
Doanh nghiệp 12 0
12 0

Cần Thơ: “Doanh nghiệp phải đóng vai trò “nhạc trưởng”

Đó là ý kiến của PGS.TS Vũ Trọng Khải (chuyên gia kinh tế nông nghiệp) tại hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp chính sách tăng cường hợp…

Tagged: , , , , ,