Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp khơi thông tiềm năng tăng trưởng
Thời sự 22 0
22 0

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp khơi thông tiềm năng tăng trưởng

Kết luận phiên họp, Thủ tướng khẳng định lại quyết tâm: Chưa điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2016 mà Quốc hội đã thông qua. “Cả hệ thống chính quyền từ Trung ương tới địa phương phải chuyển biến mạnh mẽ để phục vụ phát triển, phục vụ nhân dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Tagged: , , ,
Thủ tướng: Thể chế là khâu đột phá quan trọng
Thời sự 51 0
51 0

Thủ tướng: Thể chế là khâu đột phá quan trọng

Thủ tướng chỉ rõ, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, người dân và doanh nghiệp đọc là hiểu ngay, đơn giản hóa tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, theo tinh thần hậu kiểm là chính, tăng cường giao dịch qua môi trường mạng để tạo thuận lợi cho phát triển, chống tiêu cực, nhũng nhiễu.

Tagged: , , , ,