người Việt thích chơi sang

Nghèo mà chơi sang
Thời sự 85 0
85 0

Nghèo mà chơi sang

Số đông người mình thích “ném tiền” vào các thú ăn chơi. Nhưng họ lại rất tính toán so đo khi phải làm một việc gì đó có lợi ích cho xã hội. Họ không hẳn đều làng hèo, mà ngược lại rất nhiều tiền và luôn tỏ ra hết sức hào phóng, chịu chơi trong sự nghiệp ăn chơi và…

Tagged: , ,