người Mỹ

Hàng Việt khó tiếp cận Black Friday
Góc nhìn 5 0
5 0

Hàng Việt khó tiếp cận Black Friday

Quy định khống chế tỷ lệ khuyến mãi không quá 50% giá trị sản phẩm khiến hàng Việt chịu nhiều thiệt thòi ngay trên sân nhà trong dịp mua sắm…

Tagged: , , , , , , , , , , , , , ,